Trenutno pregledavate Natječaj za obavljanje poslova odgajatelja (m/ž) – na neodređeno puno radno vrijeme – rad u programu predškole

Natječaj za obavljanje poslova odgajatelja (m/ž) – na neodređeno puno radno vrijeme – rad u programu predškole

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13)
Upravno vijeće Dječjeg vrtića Sisak Novi raspisuje:

NATJEČAJ
za obavljanje poslova radnog mjesta

3 ODGAJATELJA (m/ž) – predškolske djece:
– 3 izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme – rad u programu predškole

Uvjeti za radno mjesto: VŠS odgajatelj predškolske djece

Prijavi na natječaj kandidati su dužni priložiti:
1. kratak životopis i zamolbu
2. presliku diplome
3. presliku domovnice
4. presliku radne knjižice ili elektronički ispis staža HZMO-a
5. uvjerenje o nekažnjavanju – ne starije od 6 mjeseci.
6. presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu

Natječaj je otvoren od 26.06.2015. do 04 .07.2015. godine. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Prijave dostaviti na adresu Vrtića: Dječji vrtić Sisak Novi, Hrvatskog narodnog preporoda 33, 44010 Sisak.
Nepravodobne i nepotpune zamolbe neće se razmatrati.
Svi kandidati biti će obaviješteni o rezultatima natječaja putem web stranice vrtića.