Trenutno pregledavate Natječaj za domara (m/ž) – na određeno, zamjena za bolovanje

Natječaj za domara (m/ž) – na određeno, zamjena za bolovanje

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07,94/13)
Upravno vijeće Dječjeg vrtića Sisak Novi raspisuje:

NATJEČAJ
za obavljanje poslova radnog mjesta

1 DOMAR/ICA – na određeno, zamjena za bolovanje
Uvjeti za radno mjesto: SSS, vodoinstalater, limar i sl. Vozački ispit „B“ kategorije.
Prijavi na natječaj kandidati su dužni priložiti:

1. kratak životopis i zamolbu
2. presliku svjedodžbe
3. presliku domovnice
4. presliku radne knjižice ili elektronički ispis staža HZMO-a
5. uvjerenje o nekažnjavanju – ne starije od 6 mjeseci.

Natječaj je otvoren od 05.03.2015. do 12.03.2015. godine. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Prijave dostaviti na adresu Vrtića: Dječji vrtić Sisak Novi, Hrvatskog narodnog preporoda 33, 44010 Sisak.
Nepravodobne i nepotpune zamolbe neće se razmatrati. Svi kandidati biti će obaviješteni o rezultatima natječaja.