Još jedan velik uspjeh projekta “Svi smo mi različiti i to nas obogaćuje”

Dječji vrtić Sisak Novi sudjelovao je na državnoj Smotri projekata u Agenciji za odgoj i obrazovanje u petak, 20. svibnja 2016. U društvo najboljih 18 projekata na državnoj razini ušao je i multikulturalni projekt skupina Lavići i Zmajići “Svi smo mi različiti i to nas obogaćuje”. Projekt su prezentirale odgajateljice Tihana Barać i Štefica Čanak, a samim sudjelovanjem na smotri projekt je ušao u Zbornik za pedagošku godinu 2015./2016. godinu.

drzavna smotra1 drzavna smotra2 drzavna smotra3