Jagodice se još jednom družile s konjićem u Udruzi KAS

Zbog velikog doživljaja u Udruzi za rekreacijsko i terapijsko jahanje KAS, pojavila se potreba djece iz skupine Jagodice za zahvalom. Djeca su još jednom posjetila svoga novog četveronožnog prijatelja konja Zero Jagodicu, a prilikom posjeta uručili su voditeljima Udruge slikovnicu “Naš konjić” s tekstom zahvalnosti. Veliko hvala za pružanje prilike, radost, strpljivost, hrabrost, prijateljstvo i ljubav. Napisali su Jagodice u slikovnici koju su uručili zajedno s odgajateljicama Norom Hodak i Melitom Vujasić. Jagodice su darovale i konja kojeg su izradili od neoblikovanog materijala te ruke na platnu. Novi susret s konjićem iskoristili su za postavljanje brojnih pitanja poput: gdje se konjić kupa, kada se razboli tko ga liječi, da li pere zube…? Osim jahanja djeci je veliku radost pričinjavala vještina skakanja po sijenu.

KAS1 KAS2 KAS3 kas4 KAS5kas6