Jabuka – kraljica voća

Danas je obilježen Svjetski dan jabuka nizom aktivnosti u skupinama Lavići te Smajlići i loptice u vrtiću Maslačak. Neke od aktivnosti u koje su se djeca uključila su istraživanje jabuke svim osjetilima, zatim izrada jabuke raznim likovnim tehnikama: kolaž, tempera, tehnika kaširanja. Na terasi je organizirano natjecanje “tko će prije, tko će brže prenijeti jabučice i napuniti košare”, a najveseliji trenutak je bio ples u parovima s jabukama.

dan jabuka17 dan jabuka16 dan jabuka15 dan jabuka14 dan jabuka13 dan jabuka12 dan jabuka11 dan jabuka10 dan jabuka9 dan jabuka8 dan jabuka7 dan jabuka6 dan jabuka5 dan jabuka4 dan jabuka3 dan jabuka2 dan jabuka1