Trenutno pregledavate II. Izmjene plana nabave za 2015. godinu

II. Izmjene plana nabave za 2015. godinu

Na temelju čl. 20. Zakona o javnoj nabavi, Narodne novine 90/11, 83/13, 143/13, 13/14 i članka 55. Statuta, ravnateljica Dječjeg vrtića Sisak Novi dana 27. srpnja 2015. godine donosi:

II. IZMJENE PLANA NABAVE ZA 2015. GODINU – SREDSTVA OSIGURANA DONACIJOM OTP BANKE SISAK

II. IZMJENE PLANA NABAVE ZA 2015. GODINU